Dozenal Wiki
Advertisement

3 - triangle

4 - quadrilateral

5 - pentagon

6 - hexagon

7 - heptagon

8 - octagon

9 - nonagon

X - dekragon

E - elpagon

10 - dozagon

11 - undozegon

12 - duodozegon

13 - tredozegon

14 - quadridozegon

15 - pentadozegon

16 - hexadozegon

17 - heptadozegon

18 - octadozegon

19 - enneadozegon

1X - dekradozegon

1E - elpadozegon

Advertisement